AIGIS 3,1 - APRIL 2003

Indholdsfortegnelse

Louise Ellemann, Aristophanes' Frøerne 1004-1098: Aristophanes' syn på uddannelse.

Heine Hansen, Albinos' Prologos.

Kirsten Jungersen, Lægens rolle i Platons Symposion.

Kim Pedersen, Imitation og innovation - Lignelser i Apollonios Rhodios' Argonautika.

Forklaringer til Appendiks A
Appendiks A
Appendiks B og C
Jette Persiani, Henimod en valensbaseret syntaktisk analyse.

Lars Rydbeck, Antik pessimism.
 
 

Tilbage til forsiden.