AIGIS 5,1 - APRIL 2005

Indholdsfortegnelse

Artikler:

Morten Sørensen Thaning, Filosofiens venskab - om Lysis’ befrielse og løsningen på Lysis.

Søren Skriver Tillisch, Ultima Thule. Fragmenter af en rejse for længe siden. OBS: 2,6 MB.
Læsere med en langsom forbindelse kan have interesse i at hente en version uden billeder her.

Adam Bülow-Jacobsen, U-frække græske ord. Et bidrag i AIGIS' serie om specielle vokabularer.

Anmeldelser og omtaler:

Marcel Lysgård Lech, Aristophanes: Thesmophoriazusae. Edited with Introduction and Commentary. Colin Austin & S. Douglas Olson.

Oversættelser:

Chr. Gorm Tortzen, Indledning til Platons Menon.
Chr. Gorm Tortzen, Platons Menon. Oversættelse og kommentar.
Chr. Gorm Tortzen, Appendix. De geometriske figurer til Menon kap. 16-19.

Kirsten Jungersen, Facies Hippocratica.
To forskellige præsentationer af et medicinhistorisk emne, beregnet til brug i hhv. latin og oldtidskundskab.

Tilbage til forsiden.