Platonselskabets Møte i Oslo, 3.-5. juni 2005

Innholdsfortegnelse

Eyjólfur K. Emilsson og Hallvard J. Fossheim: Innledning

Anne-Marie Eggert-Olsen: Statens betydning for menneskelig lykke hos Platon
Eiríkur Smári Sigurðarson: kommentar til Eggert-Olsen
Anne-Marie Eggert-Olsen: svar til Sigurðarson

Panos Dimas: Dyd og lykke hos Sokrates og i Filoktetes

Gösta Grönroos: Anmärkningar kring den omänskliga lyckan hos Aristoteles
Hallvard Fossheim: kommentar til Grönroos

Svavar Hrafn Svavarsson: Fra aporia til ataraxia: om Pyrrons ro
Jerker Blomkvist: kommentar til Svavarsson

Simo Knuuttila: Ørkenlykkens fortalere—munker eller filosofer?
Torstein Theodor Tollefsen: kommentar til Knuuttila

Øyvind Rabbås: Overveielse og lykke: Aristoteles om etisk overveielse
Miira Tuominen: kommentar til Rabbås

Eyjólfur K. Emilsson: Antikk og moderne lykke

Sven-Tage Teodorsson: Plutarchos tankar om lycka
Eiríkur Smári Sigurðarson: kommentar til Teodorsson

tilbage til AIGIS forsiden