AIGIS 7,2 - OKTOBER 2007

Indholdsfortegnelse

Artikler:

David Bloch, Phaedra hos Seneca og Racine

David Bloch, Hippolytus' Sværd? En Note om Seneca, Phaedra vv. 896-7

Trine Johanne Arlund Hass, Lacrimans exclusus amator - En narratologisk analyse af polyfemskildringen i Theokrits 11. idyl

Steffen Lund Jørgensen, Ødipusmyten hos Sophokles og Jean Cocteau

Maja Kofod-Andersen, Eumolpi Bellum Civile – en analyse og oversættelse af Petronius’ digt om borgerkrigen

Chr. Gorm Tortzen, Indledning til Filologiske Forelæsninger I. A.B. Drachmann: Vergils Liv og Skrifter udgivet af Sebastian Persson

Vergils Liv og Skrifter. Forlæsning af Docent Dr. phil. A. B. Drachmann. i Foraarssemesteret 1902. Aksel Svendsens noter udgivet af Sebastian Persson

Chr. Gorm Tortzen, Kairos

Oversættelser:

Aulus Gellius, Noctes Atticae, oversat af Carsten Weber-Nielsen

Theokrits digt Troldkvinden oversat af Ole Thomsen

Den ny Pausanias:

Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse, Den ny Pausanias

Erik Worm, Forord til Pausanias-oversættelsen

Erik Worm, Pausanias-vita. En bearbejdelse af Øivind Andersen, Pausanias. Klassikerforeningens Kildehæfter, Denmark 2001.

Pausanias, Beskrivelse af Grækenland, bog 3. oversat af Carsten Weber-Nielsen og kommenteret af Erik Worm

Pausanias, Beskrivelse af Grækenland, bog 4. oversat af Carsten Weber-Nielsen og Erik Worm

Tilbage til forsiden.