Platonselskabets møde i Reykjavik, 5.-7. juni 2009.


Forord

Vores vurdering af sofisterne og deres placering i antikkens idéhistorie reflekterer ikke dommen som vi kender fra Sokrates’ disciple. Ifølge Xenofon bedrager de ungdommen med pseudo-filosofi, og det kun for at tjene penge; vi burde undgå dem (Cynegeticus 13.6-9). En anden kendt discipel af Sokrates har næsten den samme mening i sin dialog Sofisten. Til trods for disse negative domme har vi ikke taget notits af Xenofons advarsel. Selv om vi kaldes Platonselskabet, og måske fordi vi kaldes således, er sofisterne som emne idealt for selskabet.

Derfor afholdt Platonselskabet sit møde med temaet ‘Sofisterne’ på Island i dagene 5.-7. juni 2009, hvor nordiske filologer og filosoffer mødtes på Islands Universitet for udfra forskellige synspunkter at diskutere, ikke bare de gamle sofister, Sokrates’ antagonister, men også den anden sofistik, og sofistikkens rolle i senere tid.
Vi har samlet seks artikler som bygger på disse foredrag. De presenteres nu som supplement i Aigis. Det er i anden gang som selskabets acta publiceres her; et frugtbart samarbejde som forhåbentlig fortsættes.

For Platonselskabet,
Svavar Hrafn Svavarsson,
praeses 2009

Jerker Blomqvist, Begreppet sofist inom andra sofistiken

Sten Ebbesen, Protagoras’ sprogteori

Jørgen Huggler, Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

Erland Sellberg, Sofisternas roll i den tidigmoderna debatten

Svavar Hrafn Svavarsson, Sofistikeret excellence: at rationalisere aretê

Sven-Tage Teodorsson, Världsbild och etik: Försokratiker, sofister - och Platon

Tilbage til AIGIS forside

Tilbage til AIGIS 10,2