AIGIS 11,1 - maj 2011

Indholdsfortegnelse

Artikler:

Bente Jørgensen, Litterae ex orbe extremo

Marie Kluge, Melikertes-Palaimonkulten i Isthmia

Thomas Heine Nielsen, Sport og elite i det klassiske Grækenland

Kasper Ørum Køhler Simonsen, Udgivelsesprincipper i M.L. Wests Iliade

Oversættelser:

To taler af Antisthenes oversat af Christian Thrue Djurslev

René Descartes: Filosofiens Grundsætninger I-II (Principia Philosophiae I-II)
Indledning ved Jørgen Hass Oversættelse ved Fritz S. Pedersen og Jørgen Hass

Tilbage til forsiden.