Kärlek och vänskap.
Platon, Aristoteles och europeisk idétradition.
Platonsällskapets XXI symposium i Lund 2-5 juni 2011

Förord


περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελθεῖν· ἔστι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς, ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον. ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ᾽ ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα.
Härnäst är det dags att avhandla vänskapen. Den är en sorts dygd eller förekommer tillsammans med dygden. Dessutom är vänskap det som man allra mest behöver för att leva, för utan vänner skulle ingen vilja leva, även om han hade allt möjligt annat gott. (Aristoteles Nikomachiska Etiken 1155a)

Platonsällskapets XXI symposium, som anordnades i Lund 2-5 juni 2011, hade som tema: “Kärlek och vänskap. Platon, Aristoteles och europeisk idétradition.” Kärlek och vänskap, som är så omistliga för ett gott liv, har diskuterats sedan antiken. Föreliggande symposierapport avhandlar temat från vitt skilda synvinklar och med utgångspunkt från såväl antika som senare tänkare.

Stort tack till Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund och Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond för deras generösa bidrag till symposiet.

För Platonsällskapet

Karin Blomqvist
preses 2009-2011

 

Innehåll

Johanna Akujärvi, Amor och Psyche. En episod ur Apuleius Metamorfoser i svensk översättning från 1666

Verner Egerland, Kärlek och vänskap i den italienska dialogen

Hallvard J. Fossheim, Aristoteles om vennskap og samliv

Inga R. Gammel, Kosmisk Kærlighed. Demiurgen i Platons Timaios

Gunnar af Hällström, Om vänskap i Platons anda hos Augustinus av Hippo

Ingela Nilsson, Stilistisk sötma med ett stänk filosofi – Platon, Psellos och den bysantinska romanen

Erik Nis Ostenfeld, Sammenligning af Platons og Aristoteles’ syn på venskab

Denis Searby, En annan – inte jag! Tankar kring en sentens tillskriven Sokrates

Erland Sellberg, Petrarca och synen på dygd och vänskap

Jón Viðar Sigurðsson, Vennskap i det islandske fristatssamfunnet (ca. 930–1262/64)

Sven-Tage Teodorsson, Fyra termer för kärlek och vänskap hos Plutarchos