Dialog og dialektik

Otte foredrag fra Platonselskabets 22. Symposium i København den 6.-9. juni 2013

Under overskriften Dialog og Dialektik afholdt Platonselskabet sit 22. symposium på Københavns Universitet med deltagelse fra alle medlemslande.

Otte af foredragene publiceres hermed i den rækkefølge, hvori de blev holdt (et niende, prof. Johnny Christensens ‘Nogle termer i Phaidon’ er allerede publiceret i Aigis Suppl. II Festskrift Adam Bülow-Jacobsen):

Karin Blomqvist: Gamla ord med nytt innehåll. Nya Testamentets språk i sitt sociolingvistiska landskap
Rasmus Sevelsted: Digtning og dialektik. Om poesi og filosofi i Platons Staten
Sten Ebbesen: Dialektik i praksis gennem tiderne
Christine Amadou: Platonisme på liv og død - Simone Weil, Platon og bilfabrikken
Eiríkur Smári Sigurðarsson: Søvnens filosofi. Platon i dialog med livet og døden
Sven-Tage Teodorsson: Plutarchos’ Bordsamtal: en ny litteraturgenre
Vivil Haraldsen: Hva er det gode ved dialektisk innsikt?
Erland Sellberg: Innebar ramismen den filosofiska dialogens undergang?

Symposiet blev muliggjort af finansiel støtte fra Augustinus Fonden og Det humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og Saxoinstituttet. Alle bringes hermed en stor tak for hjælpen.

Chr. Gorm Tortzen
præses bienni 2011-2013