AIGIS 20,2 november 2020

Indholdsfortegnelse

Artikler:

Claus A. Andersen, Den katolske kirkes fordømmelse af averroismen og ucensureret bogtrykning. To tekster fra det femte Laterankoncil (1512–1517)

David Bloch & Rasmus Sevelsted, Nausikaa og Odysseus: skønhed og køn i Otto Steen Dues oversættelse af Odysséen

Christopher Vassaux Noe, Skæbnebegreberne i Heliodors Aithiopika

Michael Vernersen, En grammatisk filosofisk afklaring af Aristoteles’ handlingsbegreb

 

Oversættelse:

Lene Andersen, Lukian: Samtale med Hesiod

Bogomtale:

Gudrun Haastrup, Sulpicii Severi Vita Sancti Martini

Nekrolog

Sten Ebbesen, Rolf Hesse 4.12.1938–30.7.2020

 

Tilbage til forsiden.