AIGIS 23,2 november 2023

IndholdsfortegnelseNekrologer:

Kristina Winther-Jacobsen og Thomas Heine Nielsen, In memoriam Rune Frederiksen

Chr. Gorm Tortzen, Mindeord over Bent Magnus Christensen 1946-2023

Artikler:

Johanna Akujärvi, Hvad är bästa sättet at öfversätta et Skaldestycke? Om svensk översättning av antik poesi c. 1750–1850

Tønnes Bekker-Nielsen, Hvor meget græsk kunne Julius Capitolinus? Om græske kilder til Historia Augusta

Mikkel Kølkær og Bjørn Westerbeek Dahl, Holberg som svensk spion - et case study til belysning af historiciteten i Holbergs Levnedsbreve

Oversættelser:

Lærke Andersen, Lukian, Lovprisningen af fluen

Tore Rovs Kristoffersen, Theokrits Femte Idyl

Ole Meyer, En 1600-tals misantrop: Zacharias Lund, en borgerlig forfatter under adelsvælden

Anmmeldelser:

Sebastian Olden-Jørgensen: Bertil Dorch & Peter Zeeberg (red.), De Nova Stella. Tycho Brahes bog om den nye stjerne (1573)Tilbage til forsiden.