AIGIS Supplementum II:

Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen

 

Indholdsfortegnelse:

Forord

Tabula gratulatoria

Billeder af Adam

David Bloch, Sisyphos-fragmentet. Tekst, oversættelse og noter

Jerker Blomqvist, Mytologi och meteoritforskning: Var störtade Faethon?

Johnny Christensen, Nogle termer i Phaidon

Hélène Cuvigny, Kan papyrologien integreres i historieforskningen?

Sten Ebbesen og Fritz S. Pedersen, Justinian: To love fra 530-erne om moral og præstestyre

Paul John Frandsen, Det asketiske ørkenliv

Gudrun Haastrup og Birger Munk Olsen, Paris, Philip August og Peder Sunesen. En dansker i Paris i 1180'erne

Minna Skafte Jensen, Til homerisk Apollonfest på Delos

Simon Laursen, Demosthenes, Om freden (5), paragraf 21

Marcel Lysgaard Lech, Fækalier og fiktion: Hvorfor skider Dionysos i Frøerne?

Thomas Heine Nielsen & Adam Schwartz, Koalitionskrigsførelse i det klassiske Grækenland

Marianne Pade, ‘For ikke at kede læseren’ – om at oversætte Homer

Christian Marinus Taisbak, To udødelige vittigheder om og en sær arv fra den ældste romerske kalender

Chr. Gorm Tortzen, Ovids Metamorphoser i danske oversættelser

Christian Troelsgård, Byzantinske hymner på papyrus – en opdatering