Kollegieemblemer i disputatsskrifter fra Borchs Kollegium.

Album.

Der er undersøgt et lille udvalg på 75 småskrifter, udarbejdet i tilknytning til disputatser afholdt på Borchs Kollegium. Udvalget er vilkårligt, og eksemplarerne stammer forskellige steder fra.

Der forekommer 5 hovedtyper emblemer:

01a-b: almindelig 1695-1707.
02, 03a-b: sjældnere, 1703 og frem.
04: eet eksemplar fra 1716, men andetsteds bevidnet fra 1691.
05-11: almindelig 1708 og senere, samme motiv som kollegiets nuværende bomærke, i mange udførelser.
12a-b, 13: en sen rokokopræget version i nogle få eksemplarer.

Emblemerne står på titelbladene. De er normalt i træsnit, af og til i kobberstik. De afbildninger, der bringes her, skal gengive de forskellige stokke, hhv. klicheer, der har været anvendt.

Originalerne er fotokopieret med forstørrelse til 200%. Derefter er forstørrelserne scannet med 100 dpi, dels i 40% størrelse (vises her på siden), dels i 100% størrelse (kan fås ved at klikke på billederne).

Der angives: de omtrentlige ydre mål (højde x bredde); det tidsrum, hvor der er iagttaget eksemplarer; antal sete eksemplarer, hvis der er over eet; og navnet på trykkeren eller trykkerne. Hvor der er en rund medaillon, angives også diameteren af den inderste optrukne cirkel i medaillonen; denne diameter betegnes "D=". Hvis det er iagttaget, at cirklen er fortrukket, angives både lodret og vandret diameter. Alle mål kan, af forskellige grunde, afvige 1-2 mm fra de oprindelige. .

>> Henvisninger >>


01a100-t.jpg 01a
3,9 x 4,9 cm.
1695-1700. 11 ekspl., 7 hos Bornheinrich, resten spredt.

01b100-t.jpg 01b
3,7-3,8 x 4,9 cm.
1702-07. 7 ekspl., alle hos Jersin eller "typis ... universitatis".
Stokken er den samme som 01a, men renset og lidt slidt.


02-100-t.jpg 02
Kobberstik? 4,2 x 5,0 cm.
1703-05. 4 ekspl., hos Jersin eller "typis ... universitatis".

03a100-t.jpg 03a
4,3 x 5,0 cm.
1706. Bockenhoffers enke.

03b100-t.jpg 03b
4,2 x 4,9 cm.
1732. Rotmer.


04-100-t.jpg 04
4,2 x 4,4 cm.
1716. Martin.


05x100-t.jpg 05x
Kollegiets nuværende exlibris, ?zinktryk 20. årh.
3,6 x 5,0 cm. D=2,5 cm. lodret, 2,6 vandret.
Ligner version 05, nedenfor, eller varianten i Maars
Mindeskrift s. 36 (fra 1713).

05-100-t.jpg 05
Kobberstik? 6,1 x 8,3 cm. D=4,3 cm.
1708-10. 4 ekspl. hos forskellige trykkere.

06a100-t.jpg 06a
6,3 x 8,4 cm. D=4,3 cm.
1726. Phenixberg.

06b100-t.jpg 06b
6,3 x 8,7 cm. D=4,3 cm.
1727. Wieland.
Ligner meget 06a, men de to er ikke identiske.

06c100-t.jpg 06c
6,5 x 8,7 cm. D=4,2 cm.
1728. Reg. & Univ.

07-100-t.jpg 07
6,3 x 8,4 cm. D=4,4 cm.
1732 og 1736. To forskellige trykkere.

08a100-t.jpg 08a
6,2 x 8,6 cm. D=4,2 cm. lodret, 4,3-4 vandret.
1732-33. 3 ekspl. hos Rotmer.

08c100-t.jpg 08c
6,2 x 8,6 cm. D=4,2 cm. lodret, 4,3 vandret.
1741-48. 5 ekspl. hos Möller.
Samme stok som 08a, men slidt og en anelse beskåret.

08b100-t.jpg 08b
6,2 x 8,5 cm. D=4,2 cm. lodret, 4,3 vandret.
1736-58. Berling (1736-45, 12 ekspl.); Sware (1758, 1 ekspl.).
Er næsten ikke til at skelne fra 08a og 08c, men viser en skrå
revne i feltet foran dragens bryst.
Denne stok er rimeligvis identisk med 08a og 08c; men så er revnen
kommet og forsvundet mindst to gange i stokkens levetid, forudsat
at alle eksemplarer er rigtigt dateret. Dette er en ubekvem antagelse,
men der er ingen åbenlys løsning.

09-100-t.jpg 09
6,7 x 8,8 cm. D=4,3 cm.
1735-37. 3 ekspl. hos to forskellige.

10-100-t.jpg 10
6,4 x 8,5 cm. D=4,3 cm.
1744-63. Glasing (1744-47, 3 ekspl.); Möller (1761-63, 3 ekspl.).
Dette er den version, der mest ligner pladen i kollegiets forhal
(som er moderne, opsat i 1926; se Mondrups kollegiehistorie s. 47).
På pladen har dragens højre vinge dog en udformmning, der er en
anelse mindre uheldig end i de emblemer, der er gengivet her.

11-100-t.jpg 11
6,6 x 8,5 cm. D=4,2 cm.
1745-68. 4 ekspl. hos Godiche.


12a100-t.jpg 12a
Kobberstik. Signeret: "O.H. de Lode del(ineavit) et sc(ulpsit)".
6,7 x 8,9 cm. (aftrykket af pladen); 6,2 x 8,3 cm. (figurens yderpunkter).
1759. Godiche.

Kobberstikkeren Odvardt Helmoldt de Lode, ca. 1726-1757, virksom
i København omkring 1750, fik i 1747 bestalling som kobberstikker
for Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog.
Han er kendt for sit arbejde inden for bogkunsten, bl.a. med bidrag
til Laurids de Thurahs Hafnia Hodierna fra 1748.
(Weilbachs Kunstnerleksikon, tip fra JS aug. 2007)

12b100-t.jpg 12b
6,5 x 8,1 cm. (figurens yderpunkter).
1770. Möller.

13-100-t.jpg 13
5,2 x 7,2 cm.
1781. Sander.


F.S.P. Sun Aug 27 17:43:53 CEST 2000
Ajourfoert Wed Apr 10 23:29:45 CEST 2002