INDHOLD

Forside

Redaktionen

Tabula gratulatoria

Forord: På grænsen til vildt

Bagside v/ Ivar Gjørup

Gormbilleder fra før og nu

Artikler

1. Ole Balslev, Træets sproglige stamme har utallige grene og rødder

2. Erik Barfoed, It's Baltimore, gentlemen. The Gods will not save you. Et essay om antikreception i samtidig fortællekunst

3. David Bloch, John af Salisbury. Forsker, formidler og inspirator

4. Jerker Blomqvist, Helikekatastrofen 373/2 f.Kr.

5. Karin Blomqvist, Lukianos, Demonax' liv och leverne

6. Clara Elisabeth Bryld, Græske billeder

7. Adam Bülow-Jacobsen, Den syngende korporal

8. Anne Marie Carstens, Tingsbegær og store fortællinger

9. Bent Christensen, "Quoniam vulgaris fabula non est" - "Og så er den ikke fortærsket"

10. Johnny Christensen, Om Sprog. Uforgribelige Tanker fra Babelstårnet

11. Jakob Leth Fink, Mennesket er et meningssøgende dyr. Prøve på en kommenteret oversættelse af Aristoteles' Metafysikken 1.1

12. Maria Christina Frantzoulis, Konstantinos Kavafis: Klæder

13. Margareta Fredborg, Horatslæsning i middelalderen

14. Karsten Friis-Jensen, Sankt Gallen-accessus'en til Horats' Oder. Udgave og note om forfatterspørgsmålet

15. Helle Gjellerup, En studie i Aristoteles' billede af den beboede verden

16. Ivar Gjørup, En bagatel

17. Rasmus Gottschalck, Xenophon om jagt med hunde - et skrift om paideia

18. Gudrun Haastrup & Birger Munk Olsen, Holbergs Rom - og Vanvitellis

19. Heine Hansen, Aristoteliske relativer - en oversættelse af Metafysikken 5.15

20. Mogens Herman Hansen, Tanker om Platons dialog Statsmanden i Gorms nyoversættelse

21. Line Margrethe Hansen, Middelalderens rejsevisioner

22. George Hinge, Digterfilologer på smalkost: Sappho og Tithonos genlæst igen

23. Minna Skafte Jensen, Teiresias og Odysseus: En analyse af Odysseen 11.90-151

24. Jens Anker Jørgensen, Kalkmaleri og filosofi

25. Steffen Lund Jørgensen, Sokrates' argument for naturlig navnekorrekthed i Platons Kratylos 385e-390e

26. Charlotte Keck, Rom som spejl i det tyvende århundredes danske romaner

27. Maja Kofod-Andersen, Augustin og den ciceronianske dialog

28. Simon Laursen, Det mytologiske substrat: Meleagros som eksempel

29. Marcel Lysgaard Lech & Sebastian Persson, Batrachomyomachia - prodesse et delectare

30. John Lund, Forklædte lagynoi

31. Mette Moltesen, Antikker fra danske adelssamlinger

32. Julie Gulløv Munk, Casper Mose Hansen og Jens Refslund Poulsen, Archilochos

33. Thomas Heine Nielsen, Team Ephesos

34. Sebastian Olden-Jørgensen, "Herremand i kongeklæder" eller "af den gamle skole" - randbemærkninger til en udgave af Christian IV's brevstile

35. Bjørn Paarmann, Den ptolemæiske Sarapis-kult og dens grundlæggelsesmyte

36. Marianne Pade, Sprogforandring og oversættelser. Guarino Veroneses latinske oversættelse af Plutarchs Dion (1414)

37. Fritz S. Pedersen, Vandmærker på Island 1640-44. Brynjolf Sveinssons Ramuskommentar Kbhvn. AM 814, 4'o

38. Anders Holm Rasmussen, De antikke grækere og livet efter døden. Et essay om det græske efterliv

39. Lene Rubinstein, Lysias 18 og den athenske amnesti af 403/2 f.kr.

40. Otto Rühl, Droysen, Preussen og Hellenismen

41. Lars Rydbeck, Czeslaw Milosz: Kejsar Konstantin

42. Adam Schwartz, Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ: historien om et græsk elitekorps

43. Ditte Schwartz Dahlberg, Biologisk terror - sku' det nu være moderne?

44. Ole Seberg, En videnskabs fødsel - Theofrast og den moderne botanik

45. Rasmus Sevelsted, Agathon, Aristophanes - og Sokrates. Om Symposion og Platons poetik

46. Torben Svendrup, Venskabet mellem Cicero og Pompejus

47. Niels Grotum Sørensen, Dionysos og titanerne: en orphisk myte og dens kilder

48. Søren Lund Sørensen, Glimt af hellenisme hos jøderne - Eupolemos: jødisk gesandt og historiker

49. Christian Marinus Taisbak, Her i nærheden

50. Ditlev Tamm, Furtum manifestum - eller tyveriet af latin

51. Christian Troelsgård, Den sandfærdige løgn - Eustathios af Thessalonikis (ca. 1115 - 1195 e.Kr.) forord til Odyssé-kommentarerne

52. Peter Wagner, Botanikerne og græsk-latinske plantenavne

53. Carsten Weber-Nielsen, Om oskulologi

54. Peter Zeeberg, "Amico optimo!" Den indledende brevveksling fra Tycho Brahes bog om den nye stjerne (1573) i dansk oversættelse

55. Jan Stubbe Østergaard, Semper Ardens: Facaden af Hack Kampmanns bygning til Glyptotekets antikke samling

SN. Victor Nikephoros & Huo Yuanjia, Den 'skæggede mand' fra Leningrad